Thông tin Khách sạn Kim Dung:

Thông tin khách sạn Kim Dung:
TK 14 – TT Mộc Châu – Sơn La
ĐT: 02126.557788 – 557799
Website: http://kimdunghotel.com