product.avatar.bb31586263ca673e.39333141343337392e6a7067

Phòng 1 giường

product.avatar.91619e30ba9b3af4.39333141343433362e6a7067

Phòng VIP

product.avatar.b6c793b6ca19b927.39333141343437352e6a7067

Phòng 2 giường

18836274_1451237034933080_842778906_o

Quầy Bar

plugin_ckeditor_upload.upload.93d4c91f5e1858e4.39333141343430342e6a7067

Phòng gia đình

massage-body-xong-hoi-Lotus-Spa-2

Dịch vụ